ก้าวไปเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จกับออริเฟลม

ก้าวไปเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จกับออริเฟลม

จากจุดนี้คุณจะตระหนักว่ามีผลประโยชน์มากมายจากการเป็นที่ปรึกษาออริเฟลม ในฐานะที่คุณทำคุณสมบัติขึ้น ตำแหน่งใหม่ต่างๆ ตามแผนสู่ความสำเร็จคุณจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ์คุณอย่างมากมาย

ออริเฟลมจะคอยช่วยสนับสนุนคุณขยายธุรกิจของคุณด้วยการดึงทักษะที่มีอยู่ในตัวคุณ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมากที่สุด ออริเฟลมพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยให้คุณเติมเตี๊มความฝันของคุณให้รวดเร็วกว่าที่คุณจินตนาการ

ผลประโยชน์สำหรับผู้นำในออริเฟลม

สร้างรายได้ที่มั่นคงรายได้ในระดับเมเนเจอร์ นับว่าเป็นรายได้ที่ดี แต่รายได้ที่ท่านจะได้จากความสามารถของท่าน จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อท่านได้ก้าวสู่ระดับไตเรดเตอร์ รายได้โดยเฉลี่ยที่คาดว่าจะได้สำหรับระดับได้เรคเตอร์ในปีแรกคือ 420,000 บาท หรือ 13,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทว่านั่นเป็นเพียงช่วงแรกเท่นั้น เมื่อทำนก้าวขึ้นสู่ระดับไตเรดเตอร์ที่สูงชื่นและสูงขึ้น รายได้ของทนจะโตขึ้นอย่างมากมาย และท่านจะมีโอกาสอันดีเยี่ยม ที่จะสร้างความมั่นคงการเงินให้กับตัวท่านเอง รวมทั้งครอบครั้วของกำนด้วย โกลด์ เพรสซิเดนท์ ไดเรคเตอร์ สามารถคาดหมายได้ว่าจะมีรายได้ในปีแรก

ถึง 28,300,000 บาท หรือ 80,00 ดอลลาร์สหรัฐ!

รางวัลเงินสดมากด้วยมูลค่าเมื่อท่านมีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งไดเรคเตอร์แล้ว ท่านจะได้รับโบนัสเงินสด นอกเหนือไปจากรายได้ประจำเดือนปกติของท่าน รางวัลเงินสตเริ่มตั้งแต่จาก 32,000 บาท (ไดเรคเตอร์) ไปจนถึง 32,000,000 บาท (ไดมอนต์ เพรสซิเดนท์ ไดเรคเตอร์)

ประกาศเกียรติคุณแต่ละตำแหน่งจะได้รับเข็มเกียรติคุณที่มีลักษณะพิเศษต่างกัน เป็นรางวัลแห่งการยอมรับ เข็มเกียรติคุณนี้จะแสดงให้ทุกคนรอบข้างท่านได้ประจักษ์ว่า ออริเฟลมได้ยอมรับว่าท่านเป็นผู้นำที่มีระดับสูงและเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ

คลับผู้นำ (ลีดเคอร์คลับ)ในฐานะที่เป็นไดเรคเตอร์ ท่านจะทราบว่าท่านมีความก้าวหน้ามาก เมื่อท่านมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกของคลับผู้นำ การได้เป็น ส่วนหนึ่งของคลับเฉพาะผู้นำถือเป็นรางวัล แต่ทว่า ท่านยังจะได้เข้าร่วมงานทุกงาน ซึ่งเป็นงานเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น และการสัมมนาอบรมต่างๆ อีกด้วย และท่านจะสนุกสนานไปกับรางวัลและผลประโยชน์ที่พิเศษสุดสำหรับสมาชิกของคลับผู้นำเท่านั้น

สายตรงถึงออริเฟลมในฐานะที่เป็นไดเรคเตอร์ ท่านติดต่อโดยตรงกับบริษัทได้เลยโดยมิต้องผ่านสปอนเซอร์ของท่าน หรือไดเรคเตอร์ท่านอื่นๆ ไดเรคเตอร์ จะนำพากลุ่มของเขาติดต่อกับบริษัทโดยตรง

ลงในนิวสเล็ทเทอร์เมื่อก้าวสู่ระดับไดเรดเตอร์ รูปของท่านจะถูกตีพิมพ์ลงในจดหมายข่าวสาร ในระดับสูงสุดของไดเรคเตอรเรื่องของท่านจะถูกเขียนลงในบทความเกี่ยวกับบุคคล นับว่าเป็นการแสดงตัวที่ดีเยี่ยมและเป็นการให้ท่านได้แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ของท่านกับที่ปรึกษาดาวน์ไลน์

Leave a Reply

Close Menu